Helpcentrum 'Statistiek-pagina van Phuel' - Phuel

Statistiek-pagina van Phuel

Het punt van het bijhouden van je voertuigkosten is dat je iets kunt leren van de statistiek. Phuel helpt je bij alle berekeningen en probeert je zo veel mogelijk uit handen te nemen wat betreft rekenwerk. Via de statistiekpagina kun je al een heleboel informatie vinden over de kosten van je voertuig(en).

Algemene statistiek

Bevat informatie over zowel je tankbeurten als overige kosten.

 • Beste verbruik: het verbruik van zuinigste tankbeurt die je hebt geregistreerd
 • Laagste verbruik: het verbruik van de minst zuinige tankbeurt die je hebt geregistreerd
 • Laatste tankbeurt: het verbruik van de laatst ingevoerde tankbeurt.
 • Totale kosten brandstof: som van alle brandstofkosten
 • Gemiddelde prijs per dag: de totale kosten (tankbeurten en overig) delen door het aantal dagen tussen je allereerste tankbeurtregistratie en allerlaatste tankbeurtregistratie
 • Gemiddelde kilometers per dag (altijd): het totale aantal geregistreerde kilometers (som van kmstanden) delen door het aantal dagen tussen je allereerste tankbeurtregistratie en allerlaatste tankbeurtregistratie
 • Gemiddelde liters per tank: de som van alle verbruikte liters delen door het aantal ingevoerde tankbeurten
 • Totaal verbrande brandstof: som van alle geregistreerde liters brandstof
 • Uitgestoten CO2 (gemiddeld): het aantal verbruikte liters x 2,4 geeft massa CO2 uitstoot in kg.
 • Totale overige kosten: alle overige kosten (alles behalve tankbeurten)

Hoofdstatistiek

Geeft je informatie over gemiddelde verbruik, bijgehouden kilometers, prijs per kilometer en Phuel-Score.

 • Gemiddeld verbruik: het verbruik van al je geregistreerde tankbeurten waar de gereden kilometers niet nul is, en waar de optie Tankbeurt gemist uit staat (ODO-only).
 • Bijgehouden kilometers: de som van alle gereden kilometers
 • Prijs per kilometer: de totale kosten (tankbeurten en overig) delen door het totale aantal gereden kilometers.
 • Phuel-Score: formule voor deze score (0,07 / Overige kosten per kilometer * 3,5) + (verbruik in km per L / 26 * 6,5)

Grafiek van verbruik

Geeft je een grafiek van het verbruik van de laatste 20 tankbeurten.

Grafiek van literprijs

Geeft je een grafiek van het de literprijzen van de laatste 20 tankbeurten.

Donut-pie van kosten

Alle soorten kosten in een zogenaamde donut-pie. Door met je muis over de segmenten te bewegen zie je heel grafisch hoe de kosten zijn verdeeld over de totale kosten.


Ga terug