Helpcentrum 'Kilometernotatie tegen ODO-notatie' - Phuel

Kilometernotatie tegen ODO-notatie

Op Phuel moet je bij het registreren van een tankbeurt kenbaar maken hoeveel kilometer je hebt gereden sinds vorige tankbeurt. Dit kan op twee manieren, namelijk de simpele kilometernotatie, of de iets geavanceerde ODO-stand. Wat zijn de verschillen en de voor- en nadelen?

Kilometernotatie

De notatie van de kilometers per tankbeurt is het meest voor de hand liggend en simpelst. Bij het tanken zet je de trip-teller op 0 en bij de eerst volgende keer tanken lees je af hoeveel kilometer er zijn gereden sinds vorige tankbeurt. Deze notatie heeft als voordeel dat je zonder problemen een tankbeurt-registratie kunt missen of overslaan. Nadeel is dat je na elke tankbeurt je trip-meter moet resetten.

Voorbeeld:
Kilometers: 584,8
Liters:           35,45
Resultaat: 6,06L/100km

ODO-notatie

Dit is de makkelijkste manier van notatie en is ook bijna fout-proof. Bij de eerste keer dat je je tankbeurt registreert voer je de ODO-stand (de echte kilometerstand) in zonder getankte liters. De volgende tankbeurten hoef je alleen de ODO-stand te noteren met bijbehofrende liters en de berekening voor gereden kilometers gebeurt vanzelf. Het systeem vergelijkt namelijk je ODO-stand met vorige tankbeurt en berekent op deze manier de gereden kilometers. Ook deze notatie heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat je geen meter hoeft te resetten. Nadeel is dat het missen van een tankbeurt meteen betekent dat je eerste volgende tankbeurt weer een nul-meting moet zijn.

Voorbeeld:
ODO-standen: 71748 en 72333 (verschil van 585)
Liters:                 35,45
Resultaat: 6,06L/100km

Aanvullende informatie

Bij een gemiste tankbeurt met ODO-notatie dien je de 'Gemiste tankbeurt' schuif aan te zetten. Zo wordt een verkeerde interpretatie door het systeem voorkomen. Een nieuwe nulmeting wordt tevens automatisch gedaan.


Ga terug